Recyklácia

Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov. Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Firma Pe-Plast sa zaoberá recykláciou hlavne plastov (HDPE, LDPE)

Naše produkty

viac v sekcii produkty

Tašky

Vrecká

Vrecia

Fólie

A iné