Certifikáty

Naše obaly sú z hľadiska hygieny vhodné aj na balenie potravín.
Používame na to materiály, ktoré sú zastrešené príslušnými certifikátmi.
Naše výrobky tiež spĺňajú požiadavky EÚ.
Certifikáty k nahliadnutiu poskytujeme na vyžiadanie záujemcu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Naše produkty

viac v sekcii produkty

Tašky

Vrecká

Vrecia

Fólie

A iné