Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie ponuky
Identifikácia uchádzača
Návrh na plnenie kritérii
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Projektová dokumentácia
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výslednom obstarávaní